Fiske 


Att fiska i Lofsdalen med omnejd bjuder på naturupplevelser såväl sommar som vinter. Fiskevårdsområdet Lofsdalen-Glöte FVO består av ca 50 000 ha mestadels orörd natur med fina möjligheter till varierat fiske i fantastisk natur. Vattnen i och omkring Lofsdalen är rika på fisk, framförallt öring och röding. Men det finns också möjligheter att fånga gädda, abborre och lake. Området toppar »fiskeligan» i Härjedalen. Den störstaöringen som hittills fångats inom fiskevårdsområdet, vägde 9,6 kg (!). Den drogs upp på spö. 
Fiskeförbud i allt rinnande vatten 1/9 – 31/10. Förbudet gäller även 200 meter från till- och utlopp i sjöar. Det råder totalt fiskeförbud 21/9 t o m fredag v. 50 varje år.Fiskekort köpes i turistinformationen, ICA, Lisas bod och Karins Sportbod. www.karinssportbod.se
Tel: 0680-410 12
För mer info: www.fiskailofsdalenglote.se

kongler