Helikopter 


Taxiflyg/Heli-ski/ripjakt/foto och film. Då är Jämtlands Flyg det närmaste, med bara 15 minuter flygtid til Lofsdalen. Med säkerhet, effektivitet och med fjällen som hemmaplan utför vi allt från brandbekämpning, viltvård, rensamling och avancerade lyftjobb till snabba persontransporter och helikopterskidåkning. Härjedalens helikopterstation/heliport ligger numera vid avfarten till Ljusnedal i Funäsdalens östra industirområde som syns från vägen.

För mer information:  www.jamtlandsflyg.se
Tel: 063-1836 70 kongler