Sonfjället 


Sonfjällets nationalpark är en av Europas äldsta nationalparker med start redan 1909. Parken är 10400 hektar och ligger 1278 m ö h, den är ett av Sveriges björntätaste områden. Även lodjur och en stark älgstam finns i området, ibland dyker varg och järv upp. Bland särpräglade fjällarter finns både fjällämmel och ren. Vanliga fågelarter är ljungpipare, fjällpipare, dalripa och fjällripa. I området ses också ofta fjällvråk, fiskgjuse och kungsörn.
Guidade turer i Sonfjällets Nationalpark
Följ med guiden och upptäck de vackraste platserna i vår björntäta nationalpark! Turen startar i Hedeviken med bil cirka 45 minuter och därefter vandrar ni tillsammans med guiden på den östra sidan av Sonfjället. Turen är på cirka 5 timmar och fika ingår. Aktiviteten är perioden juni-oktober.
Information och bokning: Tel 0684-10100 kongler