Sonfjället 


Sonfjällets nationalpark är en av Europas äldsta nationalparker med start redan 1909. Parken är 10400 hektar och ligger 1278 m ö h, den är ett av Sveriges björntätaste områden. Även lodjur och en stark älgstam finns i området, ibland dyker varg och järv upp. Bland särpräglade fjällarter finns både fjällämmel och ren. Vanliga fågelarter är ljungpipare, fjällpipare, dalripa och fjällripa. I området ses också ofta fjällvråk, fiskgjuse och kungsörn.

För mer information:

www.sverigesnationalparker.se/park/sonfjallets-nationalpark/

Tel: +46(0)684-10100

kongler